انگلیسی
شنبه ٠٢ بهمن ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: علی دقیق   

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : adaghigh@gmail.com

a_daghigh@sbu.ac.ir                                 

 

سوابق تحصیلی

دوره

رشته

نام دانشگاه

شهر-کشور

تاريخ اخذ مدرک

کارشناسي

برق- قدرت

دانشگاه صنعتي شريف

تهران-ایران

1386

کارشناسي ارشد

 برق- قدرت

(درايو و ماشين‎هاي الکتريکي)

دانشگاه تبريز

تبریز-ایران

1389

دکتراي تخصصي

 برق- قدرت

دانشگاه شهيد بهشتی

تهران-ایران

1395

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.