انگلیسی
شنبه ٠٢ بهمن ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: علی دقیق   

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : adaghigh@gmail.com

a_daghigh@sbu.ac.ir                                 

 

دروس آموزشی

موارد آموزشی دروس ترم جاری

1- طراحی ماشین های الکتریکی

 

دروس تدريس شده

- ماشين های مخصوص                                                                                  - ماشين های الکتريکی 3

-طراحی ماشين های الکتريکی                                                                       - ماشين های الکتريکی 2 

- زبان تخصصی برق                                                                                        - ماشين های AC , DC

- الکترونيک صنعتی

سوابق تدريس

1- تدريس دروس دوره کاردانی برق دانشگاه آزاد اسکو 1388

2- تدريس دروس دوره کاردانی و کارشناسی برق دانشگاه آزاد سردرود 1388-1390

3- تدريس دروس دوره کارشناسی برق موسسه آموزش عالي سراج 1391

4- تدريس دروس دوره کاردانی و کارشناسی برق دانشگاه آزاد شبستر 1391-تا کنون

5-  تدريس دروس دوره کارشناسی ارشد برق دانشگاه آزاد شبستر 1393-تا کنون

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.